Nha Trang Cruise Port – City tour – 1 day car rental mimosatravel


Nha Trang Cruise Port - City tour - 1 day car rental

Nha Trang Cruise Port – City tour – 1 day car rental

Nha Trang Cruise Port - City tour - 1 day car rental

 

 

 

Nhatrang Stone Church – nhà thờ đá”, “chùa Long Sơn Pagoda”, “chợ Đầm Market”, “tháp Bà Ponagar Champa Tower, Tắm bùn mud bath…..

Best price for Car Rental…whatsapp me at (+84)0908007200