Thuê xe Săn Mây Cầu Đất Đà Lạt


☁️☁️Thuê xe săn mây Cầu Đất- Đà Lạt
    ( thời gian từ 4h30 đến 8h30)
1️⃣ – Đón 𝒃ì𝒏𝒉 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒕ạ𝒊 𝒕𝒉𝒊ê𝒏 đườ𝒏𝒈 𝒔ăn 𝒎â𝒚 Cầu Đất
2️⃣ – 𝑪𝒉𝒆𝒄𝒌 𝒊𝒏 đồ𝒊 𝒄𝒉è 𝑪ầ𝒖 Đấ𝒕 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏ắ𝒏𝒈 𝒔ớ𝒎 – 𝒕𝒖𝒓𝒃𝒊𝒏𝒆 𝒒𝒖ạ𝒕 𝒈𝒊ó 𝒌𝒉ổ𝒏𝒈 𝒍ồ
3️⃣ – Cafe PhinDeli
4️⃣ – 𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒄𝒉ụ𝒑 ả𝒏𝒉 𝒕ạ𝒊 𝒄𝒉ùa 𝑳𝒊𝒏𝒉 𝒑𝒉ướ𝒄 (𝒕ượ𝒏𝒈 𝑷𝒉ật 𝑸𝒖𝒂𝒏 𝑻𝒉ế â𝒎 𝑩ồ 𝑻á𝒕 𝒃ắ𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂 𝒃ất 𝒕ử 𝒍ớ𝒏 𝒏𝒉ấ𝒕 𝒕𝒉ế 𝒈𝒊ớ𝒊 )
5️⃣ – 𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 cánh đồng hoa Cẩm tú Cầu
🚃Tour xe riêng 7c ,giá chỉ 900.000 VND cho nhóm dưới 7 khách
❌ 𝐊𝐡ô𝐧𝐠 𝐛𝐚𝐨 𝐠ồ𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡í ă𝐧 𝐮ố𝐧𝐠 𝐯à 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡í 𝐜á 𝐧𝐡â𝐧 𝐤𝐡ác 𝐧𝐠𝐨ài 𝐜𝐡ươ𝐧𝐠 𝐭𝐫ì𝐧𝐡
☎️𝑯𝒐𝒕𝒍𝒊𝒏𝒆: 0933458424 Khánh